Chính sách về bảo mật và quyền riêng tư

Giới thiệu

Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thì việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong.

Hiều được điều đó GoldFruit đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như trình bày dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web và các dịch vụ khác đảm báo cho mọi thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi được an toàn.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty chúng tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn đảm bảo thông tin cá nhân khách hàng cung cấp là tự nguyện, khách hàng luôn được thông báo trước về việc thu thập thông tin khách hàng với mục đích rõ ràng. Khách hàng hoàn toàn có thể từ chối việc này, trong những trường hợp đó khách hàng có thể không sử dụng được một số dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng như cung cấp dịch vụ hàng hóa bạn muốn, vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, cung cấp thông tin về dịch vụ hàng hóa cho khách hàng,…

Không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của khách hàng cho một bên nào khác.

Quản lý thông tin cá nhân

Hệ thống lưu trữ thông tin của chúng tôi luôn được quản trị viên túc trực bảo vệ thông tin khỏi các nguy cơ trên internet, ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó

Thông tin khác

Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web của công ty chúng tôi.