Dừa gọt sọ Vietgap Tiền Giang

25.000 190.000 

Dừa gọt sọ Vietgap của HTX Tiền Giang
quả to nặng, nhiều nước… bao ngọt nước và thơm ak

 

 

  • Quả
  • 5 Quả
  • 10 Quả
Xóa
Dừa gọt sọ Vietgap Tiền Giang

Hotline: 024 3837 6999