Sầu sữa ba đảo

85.000 

Sầu Ri6- của trang trại Ba Đảo : loại Sầu đầu tiên được trồng theo hướng hữu cơ của Việt Nam. Số lượng chưa bao giờ là đủ bán cả

Đây là chuyến Ri6 cuối cùng, sang tuần trang trại bắt đầu thu hoạch sầu sữa rồi ak

 

  • Kg
Xóa
Sầu sữa ba đảo

Hotline: 024 3837 6999